Jade Dynasty

Jade Dynasty

Upcoming wuxia film based on the novel of the same name.

TitleJade Dynasty
Original Title诛仙Ⅰ
Release DateSeptember 13th, 2019
GenresDrama, Romance, Fantasy
DirectorChing Siu-Tung
WriterShen Jie
Production CountryChina
Sean Xiao
Sean Xiao
Zhang Xiaofan
Li Qin
Li Qin
Lu Xueqi
Meng Mei Qi
Meng Mei Qi
Bi Yao
Tang Yixin
Tang Yixin
Tian Ling'er
Zhu XIan
September 13th, 2019
September 19th, 2019